Tag: fru

Results

  • Clara J. Wedding

    Clara är en sträng kvinna, hon jobbar mycket hemma på gården, men brukar besöka staden för införskaffning av förbrukningsvaror. Hon är känd i hela Westhaven för att vara en hemsk arbetsgivare. En smal, senig kvinna som aldrig ser ut att slappna av. …

All Tags