Clara J. Wedding

Bonde fru

Description:

Sträng
Hård
otrevlig
arbetsvan

Bio:

Clara är en sträng kvinna, hon jobbar mycket hemma på gården, men brukar besöka staden för införskaffning av förbrukningsvaror.
Hon är känd i hela Westhaven för att vara en hemsk arbetsgivare.

En smal, senig kvinna som aldrig ser ut att slappna av.
tror att det är var kvinnas plikt att vara sin man trogen.

Clara J. Wedding

Westhaven LukasSernlind